دکتر زارعیان در شانزدهمین نشست اقتصاد دیجیتال: پیشرفت توسعه اقتصاد دیجیتال با مشارکت و مقررات زدایی فراهم می شود

۱۰تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰ PM 52

دکتر زارعیان در شانزدهمین نشست اقتصاد دیجیتال: پیشرفت توسعه اقتصاد دیجیتال با مشارکت و مقررات زدایی فراهم می شود

دکتر زارعیان با اشاره به اینکه مشارکت و مقررات زدایی اصل نخست در برنامه های توسعه دیجیتال است تصریح کرد: در موضوع مشارکت باید سیاست های جدیدی اعمال کنیم و با ایجاد هیئت مقررات زدایی در حوزه مشارکت توسعه اقتصادی دیجیتال را رونق دهیم .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران  دکتر زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت با بیان این مطلب در شانزدهمین نشست اقتصاد دیجیتال  که در بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ در غرفه کاراشاب، برگزار شد افزود: باید با حذف برخی مقررات، مشارکت را افزایش داده و روند فعالیت ها را تسریع بخشیم تا در زمان مناسب به توسعه مورد نظر دست یابیم. بر این اساس با امضای قراردادهای کوتاه مدت در حوزه مشارکت، با حوصله و فرصت مناسب ترمی توان موضوعات را دنبال کرد تا نتیجه بهتری حاصل شود .

وی با تاکید بر اینکه توسعه بازار از اصول اساسی و اولیه در شرکت مخابرات است اظهارداشت: با توسعه پایدار قطعا می توان برنامه های توسعه دیجیتال را پیش ببریم. برای توسعه اقتصاد دیجیتال نخست باید دسترسی ها رابرای مردم افزایش داد.

معاون تجاری و مشتریان شرکت مخابرات ایران،  با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال هیچ شرکتی  به اندازه شرکت مخابرات زیرساخت ندارد تصریح کرد : در حوزه مالی با افزایش بودجه خدمات ارزش افزوده، درآمد افزایش می یابد .

وی افزود: برای توسعه بهتر در امر اقتصاد دیجیتال بهتر است در شش ماهه دوم سال مناطقی که قابلیت بیشتر و مناسب تری دارند را در بودجه عملیاتی مد نظر قراردهیم وبا انجام کنترل پروژه ها برای سایر مناطق الگوی مناسبی شوند .

 

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
جست و جو
روزنامه نسیم
گزارش تصویری
پیوندهای مرتبط